Kalippoo Extreme Sandia (Booster 50ml) – The Alchemist Juice

14,00 11,50

Kalippoo Extreme Sandía formato Booster 50 ml fabricado por The Alchemist Juice, líquido de fabricación española.

Kalippoo Extreme Sandia (Booster 50ml) – The Alchemist Juice

14,00 11,50